Lectură de 4 minute

13 Jan 2022 - Interviuri și Analize

Câştigul salarial mediu net a crescut cu 101 lei în luna noiembrie, comparativ cu luna precedentă

Roxana Vasile

Abonează-te pe  

În luna noiembrie 2021, câştigul salarial mediu nominal brut a fost 5.944 lei, cu 171 lei (+3,0%) mai mare decât în luna octombrie 2021, iar câștigul salarial mediu nominal net a fost de 3.645 de lei, în creștere față de luna precedentă, cu 101 lei, adică 2,8%, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. 

INS menționează că valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice) (9.055 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (1.875 lei).

Comparativ cu luna noiembrie a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 6,9%. În plus, indicele cîștigului salarial net a fost 99,2% pentru luna noiembrie 2021 față de aceeași perioadă a anului trecut, iar față de luna octombrie, indicele câștigului salarial real a fost 102,8%.

Comparativ cu octombrie 1990, indicele câștigului salarial real a fost cu 6,3 puncte procentuale mai mare față de cel înregistrat în luna octombrie 2021, adică 227,1%.

Retail jobs

Salariul este completat de bonusuri și prime

INS mai precizează că în cursul anului se înregistrează fluctuaţii ale câştigului salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale şi a primelor de sărbători (decembrie, martie/aprilie). Primele influențează creșterile sau scăderile în funcţie de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuaţiilor câştigului salarial lunar la nivelul întregului an.

Mai mult, în luna noiembrie 2021, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a crescut faţă de luna precedentă ca urmare a acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru sărbătorile de iarnă, pentru performanţe deosebite sau al 13-lea salariu), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi alte fonduri (inclusiv bilete de valoare).

De asemenea, creșterile câştigului salarial mediu net s-au datorat realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (în funcţie de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN s-au înregistrat după cum urmează:

Citeste si:
Angajații NON UE, soluția pentru criza de angajați din Retail
Angajații NON UE, soluția pentru criza de angajați din Retail

• cu 29,3% în silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură);

• între 10,5% și 19,5% în fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a, fabricarea echipamentelor electrice, extracţia minereurilor metalifere;

• între 5,0% și 9,5% ȋn fabricarea produselor din tutun, tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, fabricarea altor mijloace de transport, fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie, tăbăcirea şi finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnașamentelor şi încălțămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor), fabricarea produselor textile, activităţi de servicii în tehnologia informaţiei, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii);

• între 3,0% și 5,0% ȋn fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, activităţi de poștă şi de curier, activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune, înregistrǎri audio şi activităţi de editare muzicalǎ (inclusiv activităţi de difuzare şi transmitere de programe), fabricarea de mobilă, cercetaredezvoltare, alte activităţi de servicii, transporturi pe apă, depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi, activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport, fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea țițeiului.

Scăderi ale salariului în transportul aerian, hoteluri și restaurante

Cele mai semnificative scăderi ale câștigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN s-au înregistrat după cum urmează:

• cu 7,9% ȋn industria metalurgică;

• între 1,5% și 2,5% în transporturi aeriene, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, telecomunicaţii, hoteluri şi restaurante.

Câștigul salarial mediu net a scăzut față de luna octombrie 2021 ca urmare a acordării în lunile preedente de prime ocazionale, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost cauzate de întreruperi/încetări ale activităţii economice, de șomajul tehnic sau de remunerarea parţială a salariaţilor, de nerealizările de producţie ori încasările mai mici (în funcţie de contracte/proiecte).

În sectorul bugetar s-au înregistrat ușoare creşteri ale câştigului salarial mediu net comparativ cu luna precedentă, în învăţământ (+0,8%), respectiv în administraţia publică (+0,6%). Ȋn sănătate şi asistență socială câştigului salarial mediu net a avut același nivel cu cel din luna precedentă.

Sursa foto: Pexels

Retail.ro /  Retail.ro /  Interviuri și Analize /  Câştigul salarial mediu net a crescut cu 101 lei în luna noiembrie, comparativ cu luna precedentă