Lectură de 6 minute

28 Oct 2021 - Știri și Noutăți

Strategia ,,De la fermă la consumator'': hrană mai sănătoasă și o poziție mai solidă a fermierilor

Roxana Vasile

Abonează-te pe  

Parlamentul European prezintă noi planuri pentru sisteme alimentare mai bune: o hrană mai sănătoasă, asigurarea securității alimentare, un venit echitabil pentru fermieri, reducerea amprentei de mediu și salută Strategia „De la fermă la consumator”. Miza este atingerea obiectivelor Pactului verde european, inclusiv a celor referitoare la climă, biodiversitate, poluare zero și sănătate publică.

Eurodeputații au subliniat că este nevoie de o sustenabilitate crescută în fiecare etapă a lanțului de aprovizionare cu alimente. Ei au declarat că atât fermierii, cât și consumatorii au un rol de jucat în acest demers. Eurodeputații doresc o garanție că fermierii pot câștiga o cotă-parte echitabilă din profitul asociat alimentelor produse sustenabil. Astfel, ei îndeamnă Comisia să depună mai multe eforturi - inclusiv prin adaptarea normelor referitoare la concurență - pentru a întări poziția fermierilor în lanțul de aprovizionare.

„Trebuie ca responsabilitatea pentru o agricultură mai sustenabilă să aparțină atât fermierilor, cât și consumatorilor, într-un efort comun. Fermierii noștri fac deja o treabă admirabilă. Astfel, când le cerem din motive justificate să reducă și mai mult cantitatea de pesticide, îngrășăminte și antibiotice pe care o folosesc, trebuie să-i sprijinim pentru ca producția să nu se mute în afara Uniunii Europene. Prioritatea noastră trebuie să fie în continuare ca alimentele să fie disponibile la prețuri rezonabile”, a declarat după vot, Herbert Dorfmann, raportor pentru Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală.

Recomandările Uniunii Eropene

O hrană mai sănătoasă

- este nevoie de recomandări europene întemeiate pe date științifice privind o alimentație sănătoasă, inclusiv o etichetă nutrițională europeană obligatorie pe partea din față a ambalajului;

- trebuie găsite soluții pentru consumul excesiv de carne și de alimente cu grad înalt de prelucrare și conținut ridicat de sare, zahăr și grăsimi, inclusiv prin stabilirea unor niveluri maxime ale aportului zilnic.

Pesticidele și protejarea polenizatorilor

- o procedură mai bună de aprobare a pesticidelor și o mai bună monitorizare a aplicării ei pentru a proteja polenizatorii și biodiversitatea

- obiective obligatorii de reducere a cantității de pesticide folosite. Statele membre ale Uniunii ar trebui să pună în aplicare aceste obiective în cadrul planurilor lor strategice privind Politica agricolă comună ( PAC) a UE 2023-2027.

Emisiile de gaze cu efect de seră (GES)

- pachetul „Pregătiți pentru 55 în 2030” trebuie să stabilească obiective ambițioase pentru emisiile generate de agricultură și utilizarea conexă a terenurilor și trebuie să le reglementeze, inclusiv prin introducerea unor criterii stricte pentru energia din surse regenerabile bazate pe biomasă;

Citeste si:
Recomandări ANSVSA în perioadele caniculare: cum păstrăm mâncarea pentru a evita toxinfecțiile alimentare
Recomandări ANSVSA în perioadele caniculare: cum păstrăm mâncarea pentru a evita toxinfecțiile alimentare

- absorbanții naturali de carbon trebuie regenerați și consolidați.

Calitatea vieții animalelor

- avem nevoie de indicatori comuni, bazați pe date științifice, pentru a măsura calitatea vieții animalelor, pentru a asigura o armonizare mai mare la nivelul întregii Uniuni;

- legislația actuală a Uniunii trebuie să fie evaluată pentru a constata dacă este nevoie de schimbări;

- se va renunța treptat la folosirea cuștilor pentru creșterea animalelor în Uniune;

- produsele de origine animală care provin din afara Uniunii ar trebui să fie autorizate doar dacă respectă standarde aliniate cu cele ale Uniunii.

Agricultura ecologică

- suprafața terenurilor ecologice ale Uniunii ar trebui mărită până în 2030;

- este nevoie de inițiative (în domeniul fiscal, al promovării și al achizițiilor publice) pentru a stimula cererea.

Rezoluția a fost adoptată cu 452 voturi pentru, 170 împotrivă și 76 abțineri. Votul a avut loc marți, iar rezultatele au fost anunțate miercuri.

Strategia „De la fermă la consumator” permite tranziția către un sistem alimentar durabil al UE, care protejează securitatea alimentară și asigură accesul la o alimentație sănătoasă. Strategia va reduce amprenta de mediu și climatică a sistemului alimentar al UE și va consolida reziliența acestuia și își propune să asigure subzistența operatorilor economici.

Prin această strategie sunt stabilite obiective concrete de transformare a sistemului alimentar de la nivelul Uniunii Europene, precum: o reducere de 50% a utilizării și a riscului pesticidelor, o reducere cu cel puțin 20 % a utilizării îngrășămintelor, o reducere cu 50 % a vânzărilor de antimicrobiene utilizate pentru animalele de fermă și acvacultură, precum și atingerea obiectivului de a consacra 25 % din terenurile agricole agriculturii ecologice. Strategia vine cu schimbări și în privința etichetării care răspunde la nevoia consumatorilor în materie d einformare cu privire la alimente sănătoase și durabile.

Fermierii europeni, pescarii și producătorii din domeniul acvaculturii joacă un rol important în tranziția către un sistem alimentar mai echitabil și mai durabil. Aceștia vor beneficia de sprijin din partea politicii agricole comune și a politicii comune în domeniul pescuitului, prin intermediul unor noi fluxuri de finanțare și al programelor ecologice în vederea adoptării unor practici durabile. Durabilitatea ca marcă a Europei va deschide noi oportunități de afaceri și va diversifica sursele de venit pentru fermierii și pescarii europeni.

În calitate de părți fundamentale ale Pactului verde european, strategiile vor spijini, de asemenea, redresarea economică. În contextul pandemiei de coronavirus, ele urmăresc să consolideze reziliența societăților la viitoarele pandemii și amenințări precum impactul asupra climei, incendiile forestiere, insecuritatea alimentară sau focarele de boală, inclusiv prin sprijinirea unor practici mai durabile pentru agricultură, pescuit și acvacultură și prin abordarea protecției speciilor sălbatice de faună și floră și a comerțului ilegal cu acestea.

Ce urmează?

Comisia are în vedere o serie de propuneri legislative în cadrul Strategiei „De la fermă la consumator''. Eurodeputații au subliniat necesitatea unor evaluări solide și științifice ale impactului oricăror astfel de propuneri.

„Actualele politici ale Uniunii promovează modele agricole care afectează negativ mediul și încep să favorizeze importul de produse nesustenabile. Propunem măsuri concrete pentru a garanta că sistemul nostru alimentar respectă din nou limitele planetei. În acest scop, vom stimula producția locală de alimente și vom renunța la creșterea intensivă a animalelor și la monoculturile care folosesc cantități mari de pesticide. Un sistem alimentar sustenabil este crucial și pentru viitorul fermierilor”, a susținut și Anja Hazekamp (Stânga, Olanda), raportoare pentru Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară.

Strategia „De la fermă la consumator” vizează promovarea unei tranziții mondiale către sisteme alimentare durabile, în strânsă cooperare cu partenerii săi internaționali.

Retail.ro /  Retail.ro /  Știri și Noutăți /  Strategia ,,De la fermă la consumator'': hrană mai sănătoasă și o poziție mai solidă a fermierilor