Lectură de 4 minute

16 Mai 2023 - Știri și Noutăți

Ce presupune noul Regulament European privind bateriile și acumulatorii uzați

Redacția Retail.ro

Abonează-te pe  

Întrucât evoluția pieței de baterii și acumulatori este una extrem de dinamică, mai ales în contextul geopolitic actual, în cadrul acestui eveniment, a fost prezentat în avanpremiera publicării în Jurnalul Comisiei Europene, noul Regulament European privind bateriile și acumulatorii uzați, cu modificările și  implicațiile pe care acesta le aduce în urma revizuirii Directivei 2006/66/CE și a modificării Regulamentului (UE) nr. 2019/1020. Astfel, noul context legislativ național precum și  obligațiile, provocările și oportunitățile pentru producători, organizații colective și autoritățile naționale și locale sunt necesar a fi cunoscute și analizate.

Sursa foto: Pixabay.com

Ce urmărește noul regulament? Promovarea unei economii circulare facilitate de reglementarea ciclului de viață al bateriilor. Noul Regulament urmărește să promoveze o economie circulară prin reglementarea bateriilor pe tot parcursul ciclului lor de viață. Regulamentul stabilește cerințe referitoare la sfârșitul de viață al unei baterii, incluzând ținte și obligații de colectare, precum și ținte pentru recuperarea materialelor și responsabilizarea extinsă a producătorului.

Acordul stabilește obiective pentru ca producătorii să colecteze deșeurile de baterii portabile (63% până la sfârșitul anului 2027 și 73% până la sfârșitul anului 2030) și introduce un obiectiv de colectare a deșeurilor de baterii pentru mijloacele de transport ușoare (51% până la sfârșitul anului 2028 și 61% până la sfârșitul anului 2031).

Colegislatorii au convenit să stabilească totodată ținta pentru recuperarea litiului din bateriile uzate la 50% până în 2027 și la 80% în 2031. Aceste ținte pot fi modificate prin acte delegate, în funcție de evoluția pieței, a tehnologiei și de disponibilitatea cantităților de litiu. Regulamentul prevede niveluri minime obligatorii de conținut reciclat pentru bateriile industriale, cele pentru trotinete, scutere, biciclete electrice (SLI) și bateriile pentru mașinile electrice EV. Acestea sunt stabilite inițial la 16% pentru cobalt, 85% pentru plumb, 6% pentru litiu și 6% pentru nichel. Regulamentul stabilește de asemenea și obligația unei documentații de conținut reciclat pentru baterii.

Regulamentul stabilește de asemenea un obiectiv de eficiență a reciclării pentru bateriile cu nichel-cadmiu de 80% până în 2025 și pentru alte tipuri de baterii de 50% până în 2025. În plus, conform noului Regulament bateriile portabile încorporate în aparate ar trebui să fie detașabile și înlocuibile până la capăt chiar de către utilizatorul final. Producătorii vor avea la dispoziție 42 de luni de la intrarea în vigoare a noului regulament pentru a-și adapta designul produselor în sensul îndeplinirii acestei cerințe. Bateriile mijloacelor de transport ușoare însă, nu vor putea fi înlocuite decât de către un specialist.

Noul Regulament urmărește îmbunătățirea funcționării pieței interne a bateriilor și să asigure o concurență mai loială prin intermediul cerințelor de siguranță, durabilitate și etichetare. Acest lucru va fi atins prin criterii de performanță, durabilitate și siguranță, restricții stricte pentru substanțele periculoase precum mercur, cadmiu și plumb, dar și prin informații obligatorii privind amprenta de carbon a bateriilor. Regulamentul introduce, de asemenea, cerințe de etichetare și informații despre componentele bateriei și conținut reciclat, dar și de creare a unui „pașaport pentru baterie” electronic și un cod QR. Cerințele de etichetare se vor aplica după 36 de luni de la intrarea în vigoare a Regulamentului, respectiv după 42 de luni în cazul codului QR.

Noua reglementare are ca scop reducerea impactului asupra mediului și a impactului social pe tot parcursul ciclului de viață al bateriei. În acest scop, Regulamentul provizoriu stabilește reguli stricte de due diligence pentru operatorii care trebuie să verifice sursa materiilor prime utilizate pentru bateriile introduse pe piață. Regulamentul prevede însă o scutire pentru IMM-uri de la regulile de due diligence.

Regulamentul urmărește crearea unei economii circulare pentru sectorul bateriilor, vizând toate etapele ciclului de viață al bateriilor, de la proiectare până la tratarea deșeurilor. Această inițiativă este de o importanță majoră, în special având în vedere dezvoltarea masivă a mobilității electrice. Noul regulament va înlocui actuala directivă a bateriilor din 2006 și va completa legislația existentă, în special în ceea ce privește managementul deșeurilor la nivelul tuturor statelor Membre.

Citeste si:
Programul de prevenire și reducere a deșeurilor, obligatoriu pentru multe companii. Ce trebuie să știe antreprenorii
Programul de prevenire și reducere a deșeurilor, obligatoriu pentru multe companii. Ce trebuie să știe antreprenorii

Un alt obiectiv al acestui eveniment a fost de readuce în atenție necesitatea colaborării între toți factorii implicați în managementul deșeurilor de baterii și acumulatori, pentru ca obligațiile asumate de România ca Stat Membru al UE să poată fi îndeplinite. În acest sens, Asociația SNRB ca membru fondator EUCOBAT și membru în Consiliul Director al acestei organizații, a invitat în cadrul evenimentului reprezentanții unor țări cu tradiție în această zonă, precum Belgia, Franța, Norvegia și Germania, țări care în același timp sunt și factori de decizie în comisiile legislative din țările în care activează.

EUCOBAT este asociația europeană a sistemelor naționale de colectare a bateriilor și reprezintă 32 de organizații colective din 20 de state membre UE, având, de asemenea o reprezentare puternică la nivelul Comisiei și a parlamentului european și o implicare decisivă în elaborarea noului Regulament European pe baterii.

Asociația Sistemul Național de Reciclare a Bateriilor (SNRB) este o organizație non-guvernamentală și non-profit. Misiunea SNRB este aceea de a prelua responsabilitatea producătorilor și importatorilor de baterii și acumulatori în vederea organizării unui sistem performant de colectare și reciclare a deșeurilor de baterii și acumulatori (DBA).

Retail.ro /  Retail.ro /  Știri și Noutăți /  Ce presupune noul Regulament European privind bateriile și acumulatorii uzați