Lectură de 2 minute

14 Oct 2021 - Știri și Noutăți

ANSVSA a acordat amenzi de 652.200 de lei mai multor operatori economici

Roxana Vasile

Abonează-te pe  

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a efectuat 10.542 de controale la mai mulți operatori economici care activează în industria agroalimentară, în sectorul produselor alimentare non-animale, precum: fabricarea produselor de morărit, pâinii și produselor de patiserie, altor produse alimentare, băuturilor răcoritoare și alcoolice, precum și unități de depozitare - alimentare, semințe, legume și fructe. Inspectorii sanitar-veterinari au acordat sancțiuni contravenționale în valoare de 652.200 de lei. 

În urma controalelor efectuate au fost constatate o serie de neconformităţi, precum:

  • nereguli privind respectarea bunelor practici de igienă și fabricație cum ar fi: neîntreținerea igienică a spațiilor de depozitare, întreținerea necorespunzătoare a spațiilor tehnologice de producție, lipsa vestiarului pentru angajați, neasigurarea stocurilor corespunzătoare de substanțe destinate operațiunilor de dezinfecție, neefectuarea operațiunilor de DDD în condițiile legislației specifice domeniului alimentar; neconformităţi privind întreținerea și igiena echipamentului de protecție sanitară a personalului muncitor;
  • neconformităţi privind monitorizarea și implementarea procedurilor bazate pe principiile procedurilor bazate pe analiza riscului (HACCP);
  • neconformităţi legate de asigurarea trasabilității și conformității produselor alimentare (etichetare, buletine de analiză cu rezultate nesatisfăcătoare, ambalaj necorespunzător, produse expirate);
  • neconformități privind personalul muncitor (neîntocmirea fișelor de aptitudini, neefectuarea cursului de igienă, lipsa echipamentului de protecție, neatestarea stării de sănătate a personalului);
  • alte tipuri de neconformități: desfășurarea de activități neînregistrate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, comercializare, neinformarea autorităților competente despre procedura de retragere a produselor neconforme de pe piață)

,,În timpul controalelor efectuate în unităţile din industria agroalimentară s-au prelevat probe pentru efectuarea de analize de laborator conform procedurilor şi instrucțiunilor din Programul de supraveghere şi control pentru anul 2021, urmărindu-se conformitatea produselor alimentare, încadrarea calității acestora în limitele maxime admise privind prezența de reziduuri de pesticide, contaminanţi şi alte substanţele interzise în alimente. De asemenea, s-au prelevat probe în vederea verificării conformității în ceea ce privește respectarea criteriilor microbiologice în alimente și de pe suprafețe/ ustensile de lucru în unitățile de industrie alimentară'', a anunțat ANSVSA.

Retail.ro /  Retail.ro /  Știri și Noutăți /  ANSVSA a acordat amenzi de 652.200 de lei mai multor operatori economici